Wzory dokumentów

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................
                    Imię i nazwisko

 

..................................................................

..................................................................

                    Adres zamieszkania

 ..................................................................

                        e-mail
..................................................................

                        telefon

Beata Zembrzuska BEZET

ul. Zieleniecka 15/512
05-091 Ząbki

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

 • umowy sprzedaży następujących rzeczy**
 • umowy dostawy następujących rzeczy**
 • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy (podaj kod produktu) :

 1. …........................................................................
 2. …........................................................................
 3. …........................................................................
 4. …........................................................................
 5. …........................................................................

 

Data zawarcia umowy/odbioru* : .............................................................

 

…...................……………………………………

                                                                                                                           podpis Konsumenta

* niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy

 


 

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................
                    Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

                    Adres zamieszkania

..................................................................

                        e-mail
..................................................................

                        telefon

Beata Zembrzuska BEZET

ul. Zieleniecka 15/512
05-091 Ząbki

 

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 Nr zamówienia: …................ | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady ….....................; Rodzaj wady: fizyczna/prawna* | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie

 

Nazwa towaru (Kod produktu) : …...........................................................................................................................................

Opis wady: ……….................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe : ………................................................................................................................................................

 

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:**

 1. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres
 2. odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres
 3. żądam nieodpłatnej naprawy towaru
 4. żądam wymiany towaru na nowy

 

Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………................................................................................................
Przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................……………...........................….............................…………….................................................................

 

………………………………………………

                                                                                                                     podpis Konsumenta

 

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe